ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни:

Този сайт се управлява от „Трапер Хънтинг" ЕООД, Булстат 203712147, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. “Княз Борис I", № 144, Тел: +359(0)892791299; e-mail: info@chameleonhunting.bg


Как събираме лични данни?

Личните данни, които събираме и съхраняваме са предоставени от Вас и с Вашето съгласие при регистриране на нашия сайт.


Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания с цел изпълнение на договорните и преддоговорните задължения към Вас. 


Цели на обработката:


Данни, които обработваме на това основание:
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
o   друга информация като :

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. На това основание можем да предоставим Вашите данни на куриери за доставка на стоката, банки за извършване на плащането или други подобни с цел изпълнението на договора. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Ако имате допълнителни въпроси относно нашата политика за защита на личните данни, моля да се свържете с екипа на Chameleon Hunting на адрес info@chameleonhunting.bg