МЕНЮ
Количка

Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни:

Този сайт се управлява от „Трапер Хънтинг" ЕООД, Булстат 203712147, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. “Княз Борис I", № 144, Тел: +359(0)892791299; e-mail: info@chameleonhunting.bg


Как събираме лични данни?

Личните данни, които събираме и съхраняваме са предоставени от Вас и с Вашето съгласие при регистриране на нашия сайт.


Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания с цел изпълнение на договорните и преддоговорните задължения към Вас. 


Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
 • изготвяне на потребителски профил и анализ на клиентската история;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Данни, които обработваме на това основание:
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
 • лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер, пол, възрастова група;
 • данни за идентификация - трите имена, пол, възраст, постоянен адрес, данни за фирма;
 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
o   друга информация като :
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;
 • IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
 • демографски данни
 • Данни за профил в социалните мрежи
 • Информация от действия на потребителя на сайта

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. На това основание можем да предоставим Вашите данни на куриери за доставка на стоката, банки за извършване на плащането или други подобни с цел изпълнението на договора. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Ако имате допълнителни въпроси относно нашата политика за защита на личните данни, моля да се свържете с екипа на Chameleon Hunting на адрес info@chameleonhunting.bg

ffffffffff

11111111111

eeeeeeeeeeeeeeeeee

222222222

iiiiiiiiiiiiiiiiii

333333333333